やまけんの出張食い倒れ日記

Yamaken from italy

minasan konbann ha!
Yamaken desu. ima, catania ni imasu.

shizuoka no bus tour no comment sugoina! bikkuri simasita.

areha mada moushikomi deha naidesukarane!

soreto bus no mitsumori nansha ka totte kudasai!
sudeni 2nin ga mitsumori yatte kuremasuga.

ii off kai ni simashou ne.

aa sousou,
italy deno yamaken ga kokode miraremasu.

deha yuu gohan tabete kiamasune!