やまけんの出張食い倒れ日記

Now I am in Bankok.

Kokusai kuukou ni tsukimashita.

dareka, nihongo wo install saretenai PC de nihongo wo nyu-ryoku suru houhuo wo osietekudasai!